IMG_20170927_111840 (2)IMG_20170923_172618

 Ние сме галерия “Снежана”. В нашето име се съдържа представата за “снежна белота”. Едно от активните ни желания е нашето място и сцена да бъдат една TABULA RAZA, на която да се изобразява живото случване на артистичните творения предимно и специално на младите артисти. Ние бихме искали, ние мечтаем, ние бихме се борили за това нашето уютно, приветливо пространство, широко достатъчно и високо достатъчно, да споделя и участва в сбъдването на съвременното артистично търсене. Твърде е забавно свободното, самородно отношение към артистичните форми, концепции, методи, то е една игра, то е безкрайно търсене и намиране, нищо не е окончателно, нищо не е достатъчно и дотук. За нас е важно да бъдем едно такова убежище, платформа, портал, през който да се открехва полета на този фантастичен феномен, наречен стойностно изкуство. При нас е достатъчно широко и просторно за нуждата на човешкия дух и разум.

Галерия “Снежана” съществува от 2005 година. В този вариант изкристализира като проект на място за срещи, събития, себеопознаване, опознаване, запознаване, случвания и приемственост между поколенията, всички видове изкуства и изразни средства. Събирателните центрове са произведения на изкуството, вино, книги и събития.

От  месец Декември ,2016г.  Галерия “Снежана” обитава ново пространство, намиращо се в гр. София на ул. “Алабин” 23. Открийте ни!


 


АКЦЕНТИ

Няма предстоящи събития